Uslovı kupovıne

USLOVI KUPOVINE

Postupak i uslovi kupovine i prodaje na www.shop.imsaplet.com internet prodajnom mestu definisani su sledećim parametrima: narudžbinom, plaćanjem, slanjem robe, dostavom i povraćajem, odnosno reklamacijom robe.

Narudžbina kupca ne predstavlja završenu narudžbinu već je samo poziv da se učini ponuda koju “IMSAPLET-ZR” doo Zrenjanin može da prihvati ili odbije sa osnovanim razlogom (npr. nedostatak robe na lageru).

Sve cene su izražene u dinarima (RSD). U cene proizvoda je uračunat PDV(20%). “IMSAPLET-ZR” doo Zrenjan isporučuje robu po ceni proizvoda koja je važila na dan narudžbine proizvoda. Kupac je obavezan da narudžbinu robe potvrdi odmah po odabiru robe. Ugovor u elektronskom obliku smatra se zaključenim onog časa kada ponuđač primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu ponuđenog da prihvata ponudu.

Ponuda i prihvat ponude, kao i druge izjave volje učinjene elektronskim putem, smatraju se primljenim kada im lice kome su upućene može pristupiti.

Slike proizvoda i njihov prikaz mogu da variraju u zavisnosti od osvetljanja prilikom fotografisanja kao i monitora posetioca sajta.

Naručivanje robe putem sajta

Naručivanje robe na www.shop.imsaplet.com internet prodajnom mestu može se vršiti 24 časa na dan, sedam dana u nedelji.

Roba se naručuje elektronskim odabirom određenog proizvoda (artikla) i njegovim dodavanjem u virtuelnu potrošačku korpu.

Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere i konačno potvrdi narudžbinu.

“IMSAPLET-ZR” doo Zrenjanin ima obavezu da isporuči sve naručene proizvode kojih u trenutku isporuke ima na zalihama.

Ukoliko “IMSAPLET-ZR” doo Zrenjanin nije u mogućnosti da isporuči bilo koji od naručenih proizvoda, prema mogućnostima će kontaktirati kupca robe po pitanju proizvoda-zamene ili otkazivanja naručenog proizvoda, putem e-pošte ili telefonskim putem. Svi ostali naručeni proizvodi će biti isporučeni u skladu sa ovim uslovima i pravilima.

“IMSAPLET-ZR” doo Zrenjanin ne odgovara kupcu za bilo kakvu vrstu štete, zbog nemogućnosti da isporuči bilo koji od naručenih proizvoda osim u vezi sa povraćajem primljenih sredstava povodom opravdane reklamacije.

Naručivanje robe putem telefona

Ukoliko iz bilo kog razloga niste u mogućnosti da napravite narudžbinu putem sajta, možete to učiniti i telefonom na broj 060/748 14 92, radnim danima od 8 do 16 časova.

Način plaćanja

Prilikom kupovine putem naše online prodavnice moguće je plaćanje jedino pouzećem, odnosno plaćanje kurirskoj službi prilikom isporuke porudžbine.

Otprema robe

Naručena roba će biti spakovana u skladu sa pravilima kurirske službe, tako da se normalnim rukovanjem pri transportu ne može oštetiti.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja naručene i dostavljene robe na uobičajeni način proveri eventualna vidljiva oštećenja i odmah ih prijavi “IMSAPLET-ZR”-u doo Zrenjanin ili da odbije da preuzme isporučenu robu na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja. Kupac je dužan da u roku od 3 (tri) radna dana prijavi vidljiva oštećenja, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada.

“IMSAPLET-ZR” doo Zrenjanin nije odgovoran za gubitak ili štetu koji nastanu usled okolnosti koje su izvan kontrole kompanije koja pruža usluge kurirske službe.

Cenovnik poštanskih troškova

Kupac snosi troškove dostave u iznosu od 250,00 RSD u slučaju da vrednost pošiljke ne prelazi 2.000 RSD.

Za vrednost pošiljke preko 2.000,00 RSD, Kupac ne plaća troškove dostave.

Dostava robe

Dostava robe se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije putem kurirske službe, direktno na adresu kupca.

Tip dostave je „od vrata do vrata“.

Dostava robe se ne vrši u toku vikenda ili državnih praznika.

Krajnji rok isporuke je 7 (sedam) radnih dana od obaveštenja naše prodajne službe o potvrdi porudžbine. Uobičajeno vreme isporuke je u roku od 3 (tri) radna dana od trenutka potvrde Vaše porudžbine.

“IMSAPLET-ZR” doo Zrenjanin nije odgovorno za eventualnu štetu nastalu zbog kašnjenja dostave kurirske službe do krajnjeg kupca.

Povraćaj robe / Reklamacija

Povraćaj robe se koristi isključivo u slučaju reklamacije. Kupac ima pravo reklamacije u slučaju:

  1. isporuke robe koja nije naručena;
  2. isporuke robe u količinama koje nisu naručene;
  3. isporuke robe koja ima materijalne nedostatke.

Kupac je dužan da uputi žalbu pisanim putem (e-poštom, telefaksom, preporučenom poštom) ili telefonskim putem u roku od 3 (tri) radna dana od zaključene narudžbine, tj. od datuma dostave, kao i da za predmetnu robu dostavi odgovarajući račun.

“IMSAPLET-ZR” doo Zrenjanin je dužno da o žalbi Kupca odluči u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema žalbe, i da o ishodu postupka po žalbi odmah obavesti Kupca, pismenim ili usmenim putem.

U slučaju da žalba Kupca bude uvažena “IMSAPLET-ZR” doo Zrenjanin ima obavezu da otkloni nedostatak na predmetnoj robi. U slučaju da nedostatak na predmetnoj robi nije moguće otkloniti, Kupac ima pravo da zahteva isporuku iste robe bez nedostataka ili povraćaj plaćenog novčanog iznosa. Kupac je dužan da pošalje nazad predmetnu robu u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja da je žalba Kupca uvažena.

Otkazivanje pošiljke

Kupac može da otkaže bilo koju pošiljku bez naplate dodatnih troškova ukoliko ta pošiljka nije ušla u proces pakovanja i pripreme za isporuku.

Za detaljnije informacije pozovite nas na broj telefone 060/748 14 92 svakim radnim danom od 8 do 16 časova ili pošaljite e-poštu na adresu dea.sarvari@imsaplet.com

Obavezna obaveštenja u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini

Prilikom pružanja usluga informacionog društva, pružalac usluga nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopušteno delovanje korisnika usluga.

Pružalac usluga mora da obavesti nadležni državni organ ako osnovano sumnja da:

1) korišćenjem njegove usluge korisnik usluga preduzima nedopuštene aktivnosti;

2) je korisnik njegove usluge pružio nedopušteni podatak.

Pružalac usluga dužan je da na osnovu odgovarajućeg sudskog, odnosno upravnog akta, predoči sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje počinilaca krivičnih dela, odnosno zaštita prava trećih lica.

Obaveštenje o nedopuštenom delovanju ili podatku na osnovu kojeg pružalac usluga postupa u smislu člana 18. stav 1. tačka 2) i člana 19. stav 1. tačka 2) ovog zakona, mora da sadrži podatke o pošiljaocu obaveštenja, preciznom opisu mesta na internet stranici, odnosno drugom elektronskom prikazu na kojem se javlja nedopušteni podatak, kao i obrazloženje nedopuštenosti.

Obavezna obaveštenja o intelektualnoj svojini

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl.), tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo “IMSAPLET-ZR” doo Zrenjanin i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti sa “IMSAPLET-ZR” doo Zrenjanin.

Ukoliko planirate da koristite slike sa sajta, pošaljite nam e-mail koji detaljno objašnjava koje slike želite i za koju svrhu planirate da ih koriste. Na ovaj način možemo razmotriti da li je njihova upotreba odgovarajuća i dati vam dozvolu. Ako imate bilo kakvih problema ili pitanja u vezi sa ovim slikama ili njihovog autorskog prava, kontaktirajte nas putem adrese e-pošte dea.sarvari@imsaplet.com.

Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na www.shop.imsaplet.com smatrate da je vaš i da je zloupotrebljen, molimo Vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.